อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวและกิจกรรม   >  ข้อมูล ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์   >  ข่าวสำนักงบประมาณ - ข่าวประชาสัมพันธ์   >  ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  
ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เริ่ม
12ต.ค. 66
00:00
ผู้เข้าชม : 812
๑.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

    หน่วยที่ ๑ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

   หน่วยที่ ๒ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

๒.กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

๓.ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

๔.เอกสาร และหลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

๕.การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

วันที่ประกาศ : 16 ต.ค. 2566 | 00:00 น.
0 Shares