อื่นๆ

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข้อมูลและบริการ   >  บัญชีนวัตกรรมไทยและสิ่งประดิษฐ์ไทย   >  ผลิตภัณฑ์และบริการในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย/ยกเลิกการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย   >  ที่ นร ๐๗๑๙.๒/ว ๓๘ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนธันวาคม ๒๕๖๖  
ที่ นร ๐๗๑๙.๒/ว ๓๘ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนธันวาคม ๒๕๖๖
ผู้เข้าชม : 554

ไฟล์แนบ

หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.2/ว 38 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2566 เรื่อง ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนธันวาคม 2566

วันที่ลงประกาศ : 02 ม.ค. 2567   |   17:38   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 172 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 228.30 KB
วันที่ประกาศ : 02 ม.ค. 2567 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 02 ม.ค. 2567 | 17:40 น.
0 Shares