อื่นๆ

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  คู่มือ/ขั้นตอน   >  คู่มือการใช้งานระบบคำของบประมาณและรายละเอียดสำหรับส่วนราชการ (e-Budgeting,BB EvMIS,e-BGIS, BBL)   >  สื่อการสอนแบบออนไลน์   >  วิดีทัศน์การบันทึกรายละเอียดคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
วิดีทัศน์การบันทึกรายละเอียดคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผู้เข้าชม : 3267
วันที่ประกาศ : 30 ต.ค. 2560 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 20 เม.ย. 2561 | 10:03 น.
0 Shares