อื่นๆ

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข้อมูลและบริการ   >  บัญชีนวัตกรรมไทยและสิ่งประดิษฐ์ไทย   >  โครงการฝึกอบรมการขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการในบัญชีนวัตกรรมไทย   >  สำนักงบประมาณขอเชิญบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมการขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการในบัญชีนวัตกรรมไทยตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สำนักงบประมาณขอเชิญบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมการขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการในบัญชีนวัตกรรมไทยตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เริ่ม
24พ.ค. 61
13:00
สิ้นสุด
24พ.ค. 61
16:30
ผู้เข้าชม : 1364

สำนักงบประมาณ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมการขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการในบัญชีนวัตกรรมไทยตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐- ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ และ ๓ อาคาร ๕๒ ปี สำนักงบประมาณ

ไฟล์แนบ

01 หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมฯ.pdf

วันที่ลงประกาศ : 10 พ.ค. 2561   |   13:01   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 576 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 375.97 KB

02 รายละเอียดโครงการฝึกอบรมฯ.pdf

วันที่ลงประกาศ : 10 พ.ค. 2561   |   13:01   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 432 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 157.72 KB

03 กำหนดการอบรมฯ.pdf

วันที่ลงประกาศ : 10 พ.ค. 2561   |   13:01   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 427 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 72.29 KB

04 รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมอบรมฯ​.pdf

วันที่ลงประกาศ : 10 พ.ค. 2561   |   13:01   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 359 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 121.31 KB

05 แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมฯ.pdf

วันที่ลงประกาศ : 10 พ.ค. 2561   |   13:01   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 342 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 121.98 KB
วันที่ประกาศ : 09 พ.ค. 2561 | 12:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 22 พ.ค. 2561 | 09:47 น.
0 Shares