อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  เอกสารงบประมาณ  >  เอกสารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์   >  ฉบับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (พ.ร.บ.)   
ฉบับที่ ๒ เล่มที่ ๑ เอกสารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้เข้าชม : 1912
  • งบกลาง
  • กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
  • แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
    • ภาพรวม
    • งบกลาง
    • พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลาง รวม ๕ กลุ่ม
วันที่ประกาศ : 03 ก.พ. 2560 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 30 พ.ค. 2561 | 17:01 น.
0 Shares