อื่นๆ

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  เอกสารงบประมาณ  >  เอกสารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์   >  ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)   
ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผู้เข้าชม : 3490
  • กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • กระทรวงพลังงาน
  • กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : อยู่ในระหว่างการปรับขนาดไฟล์ให้เล็กลง

วันที่ประกาศ : 06 มิ.ย. 2561 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 21 มิ.ย. 2561 | 11:41 น.
0 Shares