อื่นๆ

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  เอกสารงบประมาณ  >  เอกสารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์   >  ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)   
Draft Bill on Annual Budget Expenditures For Fiscal Year 2019
ผู้เข้าชม : 2607
วันที่ประกาศ : 24 ก.ย. 2561 | 11:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 01 ต.ค. 2561 | 11:03 น.
0 Shares