อื่นๆ

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  เอกสารงบประมาณ  >  เอกสารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์   >  ฉบับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (พ.ร.บ.)   
ฉบับที่ 2 ประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผู้เข้าชม : 1710
  • ประมาณการรายรับ
  • ประมาณการรายรับจำแนกตามงบรายได้
  • ประมาณการรายได้จำแนกตามหน่วยงาน
  • คำชี้แจงงบประมาณรายได้
  • สถิติการจัดเก็บรายได้
วันที่ประกาศ : 01 ต.ค. 2561 | 08:28 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 28 พ.ค. 2562 | 16:47 น.
0 Shares