อื่นๆ

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  เอกสารงบประมาณ  >  เอกสารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์   >  ฉบับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (พ.ร.บ.)   
ฉบับที่ 5 รายงานภาวะเศรษฐกิจและการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผู้เข้าชม : 1338
  • รายงานภาวะเศรษฐกิจ
  • รายงานฐานะการเงินการคลังของประเทศ
  • เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ
  • ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
  • รัฐวิสาหกิจ
  • องค์การมหาชน
  • กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
วันที่ประกาศ : 01 ต.ค. 2561 | 00:00 น.
0 Shares