งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


สถิติผู้เยี่ยมชม
สำนักงบประมาณ @2020
พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงบประมาณ
เว็บไซต์นี้สนับสนุน Firefox, Chrome ,Microsoft Edge, Safari