1. หน้าหลัก   >  หน้าหลัก   >  กิจกรรม   >  กลุ่มงานป้องกันฯ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินมาตรฐานความโปร่งใส วันที่ ๒๔ มีนาคม ๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี  
กลุ่มงานป้องกันฯ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินมาตรฐานความโปร่งใส วันที่ ๒๔ มีนาคม ๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
ผู้เข้าชม : 299

 

ทุกหน่วยงานต้องส่งผลการประเมินไปยังสำนักงาน ก.พ. ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘

วันที่ประกาศ : 28 ก.ย. 2560 | 00:00 น.