เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  แผน/ผล การปฏิบัติงาน   >  ตัวชี้วัด ITA   >  กลุ่มงานป้องกันฯ สำนักงบประมาณ เข้าร่วมการประชุมชี้แจง ITA ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี  
กลุ่มงานป้องกันฯ สำนักงบประมาณ เข้าร่วมการประชุมชี้แจง ITA ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี
ผู้เข้าชม : 655

กลุ่มงานป้องกันฯ สำนักงบประมาณ เข้าร่วมการประชุมชี้แจง ITA ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี

วันที่ประกาศ : 28 ก.ย. 2560 | 00:00 น.