เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  แผน/ผล การปฏิบัติงาน   >  ตัวชี้วัด ITA   >  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 2 เมษายน 2562  
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 2 เมษายน 2562
ผู้เข้าชม : 336
วันที่ประกาศ : 02 เม.ย. 2562 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 17 มิ.ย. 2562 | 16:58 น.