เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  แผน/ผล การปฏิบัติงาน   >  ตัวชี้วัด ITA   >  หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันฯ ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า ศปท.สงป. จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ (ITA) ประจำปี 2562 เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562  
หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันฯ ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า ศปท.สงป. จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ (ITA) ประจำปี 2562 เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562
ผู้เข้าชม : 416
วันที่ประกาศ : 14 พ.ค. 2562 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 17 มิ.ย. 2562 | 16:56 น.