1. หน้าหลัก   >  หน้าแรก  >  กิจกรรม   >  นายอุทิศ บัวศรี ผู้อำนวยการสำนักนโยบายยุทธศาสตร์ สำนักงาน ปปช. ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ  
นายอุทิศ บัวศรี ผู้อำนวยการสำนักนโยบายยุทธศาสตร์ สำนักงาน ปปช. ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ
ผู้เข้าชม : 397

ส่วนวางแผนพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ ได้ดำเนินการจัดอบรมสัมมนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ในวันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคาร ๕๒ ปี สำนักงบประมาณ โดยนายอุทิศ บัวศรี ผู้อำนวยการสำนักนโยบายยุทธศาสตร์ สำนักงาน ปปช. ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ

วันที่ประกาศ : 28 ก.ย. 2560 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 28 ก.ย. 2560 | 22:45 น.