1. หน้าหลัก   >  ข่าว/กิจกรรม  >  กิจกรรม   >  การจัดอบรมสัมมนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  
การจัดอบรมสัมมนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
ผู้เข้าชม : 525

ส่วนวางแผนพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ ได้ดำเนินการจัดอบรมสัมมนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในวันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคาร ๕๒ ปี สำนักงบประมาณ
โดยนายอุทิศ บัวศรี ผู้อำนวยการสำนักนโยบายยุทธศาสตร์ สำนักงาน ปปช. ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ

วันที่ประกาศ : 23 ส.ค. 2556 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 31 ส.ค. 2561 | 16:14 น.