ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

เอกสารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวและกิจกรรม   >  ข่าวสำนักงบประมาณ   >  สำนักงบประมาณ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมการขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการในบัญชีนวัตกรรมไทยตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
สำนักงบประมาณ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมการขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการในบัญชีนวัตกรรมไทยตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
เริ่ม
24พ.ค. 61
13:00
สิ้นสุด
24พ.ค. 61
16:30
ผู้เข้าชม : 658

สำนักงบประมาณ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมการขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการในบัญชีนวัตกรรมไทยตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐- ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ และ ๓ อาคาร ๕๒ ปี สำนักงบประมาณ

ไฟล์แนบ

หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมฯ.pdf

วันที่ลงประกาศ : 10 พ.ค. 2561   |   12:57   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 375.97 KB

รายละเอียดโครงการฝึกอบรมฯ.pdf

วันที่ลงประกาศ : 10 พ.ค. 2561   |   12:57   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 127 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 157.72 KB

กำหนดการอบรมฯ.pdf

วันที่ลงประกาศ : 10 พ.ค. 2561   |   12:57   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 72.29 KB

รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมอบรมฯ​.pdf

วันที่ลงประกาศ : 10 พ.ค. 2561   |   12:57   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 126 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 121.31 KB

แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมฯ.pdf

วันที่ลงประกาศ : 10 พ.ค. 2561   |   12:57   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 121.98 KB

เอกสารประกอบการบรรยาย (สำนักงบประมาณ ) เรื่อง การขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมไทยตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นายพัลลภ ศักดิ์โสภณกุล)

วันที่ลงประกาศ : 24 พ.ค. 2561   |   10:00   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 1.32 MB

เอกสารประกอบการบรรยาย (สวทช.) เรื่อง กระบวนการพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัตินวัตกรรมไทย โดยวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วันที่ลงประกาศ : 24 พ.ค. 2561   |   10:00   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 1.75 MB

เอกสารประกอบการบรรยาย (กรมบัญชีกลาง) เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการในบัญชีนวัตกรรมไทยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง

วันที่ลงประกาศ : 24 พ.ค. 2561   |   10:00   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 2.59 MB

เอกสารประกอบการบรรยาย (สตง.) เรื่อง ข้อควรระวังและควรปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการในบัญชีนวัตกรรมไทย ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยวิทยากรจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันที่ลงประกาศ : 24 พ.ค. 2561   |   10:00   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 6.81 MB
วันที่ประกาศ : 09 พ.ค. 2561 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 24 พ.ค. 2561 | 10:00 น.
0 Shares