ผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินและแต่งตั้งบุคคลของสำนักงบประมาณ

ข่าวสารและกิจกรรม

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  Share & Learn   >  บทความสัมภาษณ์ นายพิชัย คุ้มหรั่ง ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบงบประมาณและการจัดการ สำนักงบประมาณ  
บทความสัมภาษณ์ นายพิชัย คุ้มหรั่ง ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบงบประมาณและการจัดการ สำนักงบประมาณ
ผู้เข้าชม : 536
วันที่ประกาศ : 19 ส.ค. 2562 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 13 ก.ย. 2562 | 13:33 น.