อื่นๆ

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข้อมูลและบริการ   >  บริการออนไลน์  >  ถาม - ตอบ   
รหัส เรื่อง ประเภท วันที่ส่ง เข้าชม
รหัส2563/24 เรื่องหลักสูตร นงก. ประเภทด้านการงบประมาณ วันที่ส่ง25 พ.ย. 63 สถานะ1591 อ่านรายละเอียด
รหัส2563/21 เรื่องการขอ ประเภทค่า K วันที่ส่ง31 ส.ค. 63 สถานะ2084 อ่านรายละเอียด
รหัส2563/19 เรื่องสูตรค่า K สำหรับการทำสัญญาแบบปรับราคาได้ ประเภทค่า K วันที่ส่ง18 ส.ค. 63 สถานะ1201 อ่านรายละเอียด
รหัส2563/18 เรื่องกรรไกรตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ เป็นวัสดุงานบ้านงานครัวหรือไม่ ประเภทการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ วันที่ส่ง2 มิ.ย. 63 สถานะ1225 อ่านรายละเอียด
รหัส2563/17 เรื่องการคำนวนราคากลางทางราชการ ประเภทด้านการงบประมาณ วันที่ส่ง14 พ.ค. 63 สถานะ1139 อ่านรายละเอียด
รหัส2563/16 เรื่องการเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า ประเภทการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ วันที่ส่ง8 พ.ค. 63 สถานะ1911 อ่านรายละเอียด
รหัส2563/15 เรื่องโอนเงินกลับส่วนกลาง ประเภทด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ วันที่ส่ง27 เม.ย. 63 สถานะ1063 อ่านรายละเอียด
รหัส2563/14 เรื่องการซื้อวัสดุไม่ตรงประเภท ประเภทด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ วันที่ส่ง23 เม.ย. 63 สถานะ1096 อ่านรายละเอียด
รหัส2563/12 เรื่องการเปรียบเทียบ ค่า k อะไรถึงจะรู้ว่ามากกว่าหรือต่ำกว่า 4% ประเภทค่า K วันที่ส่ง9 เม.ย. 63 สถานะ744 อ่านรายละเอียด
รหัส2563/11 เรื่องค่าธรรมเนียมยกเลิกบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประเภทการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ วันที่ส่ง3 เม.ย. 63 สถานะ1085 อ่านรายละเอียด
ข้อมูลทั้งหมด : 45 รายการ
หน้าที่ จากทั้งหมด 5 หน้า