งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


งบประมาณจังหวัด= รายงานสรุป กรุงเทพ กรุงเทพ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี นครพนม มุกดาหาร สกลนคร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล สงขลา จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง สิงห์บุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว สมุทรปราการ กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ประจวบ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรสาคร

จังหวัดและต่างประเทศ ( ค้นหาโดยพิมพ์ชื่อที่ต้องการค้น ลงในช่อง search)

=
จังหวัด / ต่างประเทศ รายการ 5 งบรายจ่าย แผนงาน กลุ่มจังหวัด เขตพื้นที่ สงป.
ส่วนกลาง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ส่วนกลาง  
กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด กรุงเทพมหานคร  
จังหวัดเชียงใหม่ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคเหนือตอนบน 1 เขตพื้นที่ 10
จังหวัดลำพูน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคเหนือตอนบน 1 เขตพื้นที่ 10
จังหวัดลำปาง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคเหนือตอนบน 1 เขตพื้นที่ 10
จังหวัดแพร่ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคเหนือตอนบน 2 เขตพื้นที่ 17
จังหวัดน่าน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคเหนือตอนบน 2 เขตพื้นที่ 17
จังหวัดพะเยา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคเหนือตอนบน 2 เขตพื้นที่ 17
จังหวัดเชียงราย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคเหนือตอนบน 2 เขตพื้นที่ 17
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคเหนือตอนบน 1 เขตพื้นที่ 10
จังหวัดนครสวรรค์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคเหนือตอนล่าง 2เขตพื้นที่ 18
จังหวัดกำแพงเพชร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคเหนือตอนล่าง 2 เขตพื้นที่ 18
จังหวัดตาก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคเหนือตอนล่าง 1 เขตพื้นที่ 11
จังหวัดสุโขทัย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคเหนือตอนล่าง 1 เขตพื้นที่ 11
จังหวัดพิษณุโลก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคเหนือตอนล่าง 1 เขตพื้นที่ 11
จังหวัดพิจิตร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคเหนือตอนล่าง 2 เขตพื้นที่ 18
จังหวัดเพชรบูรณ์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคเหนือตอนล่าง 1 เขตพื้นที่ 11
จังหวัดอุตรดิตถ์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคเหนือตอนล่าง 1 เขตพื้นที่ 11
จังหวัดอุทัยธานี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคเหนือตอนล่าง 2 เขตพื้นที่ 18
จังหวัดชัยนาท ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคกลางตอนบน เขตพื้นที่ 12
จังหวัดนนทบุรี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคกลางปริมณฑล เขตพื้นที่ 16
จังหวัดปทุมธานี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคกลางปริมณฑล เขตพื้นที่ 16
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคกลางตอนบน เขตพื้นที่ 16
จังหวัดอ่างทอง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคกลางตอนบน เขตพื้นที่ 12
จังหวัดลพบุรี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคกลางตอนบน เขตพื้นที่ 12
จังหวัดสิงห์บุรี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคกลางตอนบน เขตพื้นที่ 12
จังหวัดสระบุรี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคกลางตอนบน เขตพื้นที่ 16
จังหวัดสมุทรปราการ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคกลางปริมณฑล เขตพื้นที่ 3
จังหวัดฉะเชิงเทรา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคตะวันออก 1 เขตพื้นที่ 3
จังหวัดปราจีนบุรี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคตะวันออก 2 เขตพื้นที่ 3
จังหวัดนครนายก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคตะวันออก 2 เขตพื้นที่ 3
จังหวัดสระแก้ว ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคตะวันออก 2 เขตพื้นที่ 3
จังหวัดราชบุรี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคกลางตอนล่าง 1 เขตพื้นที่ 13
จังหวัดกาญจนบุรี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคกลางตอนล่าง 1 เขตพื้นที่ 13
จังหวัดสุพรรณบุรี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคกลางตอนล่าง 1 เขตพื้นที่ 13
จังหวัดนครปฐม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคกลางปริมณฑล เขตพื้นที่ 13
จังหวัดสมุทรสาคร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคกลางตอนล่าง 2 เขตพื้นที่ 14
จังหวัดสมุทรสงคราม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคกลางตอนล่าง 2 เขตพื้นที่ 14
จังหวัดเพชรบุรี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคกลางตอนล่าง 2 เขตพื้นที่ 14
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคกลางตอนล่าง 2 เขตพื้นที่ 14
จังหวัดระยอง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคตะวันออก 1 เขตพื้นที่ 1
จังหวัดจันทบุรี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคตะวันออก 2 เขตพื้นที่ 1
จังหวัดตราด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคตะวันออก 2 เขตพื้นที่ 1
จังหวัดชลบุรี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคตะวันออก 1 เขตพื้นที่ 1
จังหวัดหนองบัวลำภู ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เขตพื้นที่ 7
จังหวัดขอนแก่น ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เขตพื้นที่ 8
จังหวัดอุดรธานี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เขตพื้นที่ 7
จังหวัดเลย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เขตพื้นที่ 7
จังหวัดหนองคาย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เขตพื้นที่ 7
จังหวัดมหาสารคาม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เขตพื้นที่ 8
จังหวัดร้อยเอ็ด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เขตพื้นที่ 8
จังหวัดกาฬสินธุ์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เขตพื้นที่ 8
จังหวัดสกลนคร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เขตพื้นที่ 15
จังหวัดนครพนม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เขตพื้นที่ 15
จังหวัดมุกดาหาร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เขตพื้นที่ 15
จังหวัดบึงกาฬ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เขตพื้นที่ 7
จังหวัดนครราชสีมา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เขตพื้นที่ 9
จังหวัดบุรีรัมย์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เขตพื้นที่ 9
จังหวัดชัยภูมิ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เขตพื้นที่ 9
จังหวัดสุรินทร์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เขตพื้นที่ 9
จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เขตพื้นที่ 4
จังหวัดกระบี่ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคใต้ฝั่งอันดามัน เขตพื้นที่ 5
จังหวัดพังงา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคใต้ฝั่งอันดามัน เขตพื้นที่ 5
จังหวัดภูเก็ต ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคใต้ฝั่งอันดามัน เขตพื้นที่ 5
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เขตพื้นที่ 4
จังหวัดระนอง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคใต้ฝั่งอันดามัน เขตพื้นที่ 5
จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เขตพื้นที่ 4
จังหวัดตรัง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคใต้ฝั่งอันดามัน เขตพื้นที่ 5
จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เขตพื้นที่ 4
จังหวัดสงขลา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เขตพื้นที่ 6
จังหวัดสตูล ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคใต้ฝั่งอันดามัน เขตพื้นที่ 6
จังหวัดปัตตานี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคใต้ชายแดน เขตพื้นที่ 6
จังหวัดยะลา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคใต้ชายแดน เขตพื้นที่ 6
จังหวัดนราธิวาส ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคใต้ชายแดน เขตพื้นที่ 6
จังหวัดยโสธร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เขตพื้นที่ 2
จังหวัดศรีสะเกษ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เขตพื้นที่ 2
จังหวัดอำนาจเจริญ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เขตพื้นที่ 2
จังหวัดอุบลราชธานี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เขตพื้นที่ 2
สถิติผู้เยี่ยมชม
สำนักงบประมาณ @2020
พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงบประมาณ
เว็บไซต์นี้สนับสนุน Firefox, Chrome ,Microsoft Edge, Safari