ผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินและแต่งตั้งบุคคลของสำนักงบประมาณ

ข่าวสารและกิจกรรม

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวสารและกิจกรรม  >  กิจกรรม   >  กิจกรรมศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
กิจกรรมศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้เข้าชม : 617

สำนักงบประมาณ เข้าศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเสริมสร้าง แลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา13.30-16.00 น.ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
สามารถรับชมภาพกิจกรรม ฯ ได้ที่ลิ้งก์ย่อ : https://sl.moph.go.th/lMLjeD-o

วันที่ประกาศ : 19 ก.ย. 2562 | 00:00 น.