ผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินและแต่งตั้งบุคคลของสำนักงบประมาณ

ข่าวสารและกิจกรรม

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  Share & Learn   >  บทความสัมภาษณ์ นางครองทรัพย์ จิรชัยศรี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ  
บทความสัมภาษณ์ นางครองทรัพย์ จิรชัยศรี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ
ผู้เข้าชม : 746
วันที่ประกาศ : 07 ต.ค. 2562 | 00:00 น.