ผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินและแต่งตั้งบุคคลของสำนักงบประมาณ

ข่าวสารและกิจกรรม

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวสารและกิจกรรม  >  กิจกรรม   >  การปลูกฝังและการถ่ายทอดนโยบาย “งดการให้ ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)” และการบรรยายเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ “การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบในแวดวงราชการ” และ “คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของราชการในการปฏิบัติงาน”  
การปลูกฝังและการถ่ายทอดนโยบาย “งดการให้ ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)” และการบรรยายเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ “การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบในแวดวงราชการ” และ “คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของราชการในการปฏิบัติงาน”
เริ่ม
20เม.ย. 66
00:00
ผู้เข้าชม : 93
วันที่ประกาศ : 20 เม.ย. 2566 | 00:00 น.