ผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินและแต่งตั้งบุคคลของสำนักงบประมาณ

ข่าวสารและกิจกรรม

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวสารและกิจกรรม  >  การฝึกอบรม   >  “เวทีปัญญา สัมมนาวาที” ครั้งที่ 21 เรื่อง ก้าวต่อไปของการจัดการความรู้สู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  
“เวทีปัญญา สัมมนาวาที” ครั้งที่ 21 เรื่อง ก้าวต่อไปของการจัดการความรู้สู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ผู้เข้าชม : 788เชิญอ่านสรุปการบรรยายและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย ได้แก่ สรุปการประชุมสัมมนา เวทีปัญญา สัมมนาวาที เอกสารการบรรยาย โดย ดร.บุญดี บุญญากิจ “กรณีตัวอย่าง : การตรวจประเมินการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ” กรมชลประทาน “กรณีตัวอย่าง : การตรวจประเมินการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ” กรมสุขภาพจิต ได้ที่เว็บไซต์การส่งเสริมการจัดการความรู้ของสำนักงาน ก.พ.ร. http://www.opdc.go.th

วันที่ประกาศ : 28 ก.ย. 2560 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 28 ก.ย. 2560 | 21:19 น.