ผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินและแต่งตั้งบุคคลของสำนักงบประมาณ

ข่าวสารและกิจกรรม

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวสารและกิจกรรม  >  การฝึกอบรม   >  สำนักงบประมาณจัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้และพัฒนาการเรียนรู้  
สำนักงบประมาณจัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้และพัฒนาการเรียนรู้
ผู้เข้าชม : 1125โดย มี ผชช. กลิ่นจันทน์  เขียวเจริญ  จากสำนักงาน ก.พ.ร. ได้ให้เกี่ยรติมาบรรยาย เรื่อง กระบวนการการจัดการความรู้  และ ดร.สุทัสสา สุขสว่าง ผู้เชี่ยวชาญทัณฑวิทยา จากกรมราชทัณฑ์ ได้ให้เกี่ยรติมาบรรยายประสบการณ์การจัดการความรู้ ของกรมราชทัณฑ์ ให้ชาวสำนักงบประมาณได้รับฟังในครั้งนี้

วันที่ประกาศ : 28 ก.ย. 2560 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 28 ก.ย. 2560 | 21:11 น.