ผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินและแต่งตั้งบุคคลของสำนักงบประมาณ

ข่าวสารและกิจกรรม

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวสารและกิจกรรม  >  กิจกรรม   >  การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ของสำนักงบประมาณ ครั้งที่ 1/2561  
การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ของสำนักงบประมาณ ครั้งที่ 1/2561
เริ่ม
12มิ.ย. 61
13:30
สิ้นสุด
12มิ.ย. 61
16:30
ผู้เข้าชม : 738

ส่วนบริหารจัดการความรู้ด้านการงบประมาณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ของสำนักงบประมาณ

ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ด้านนอก) อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ

วันที่ประกาศ : 19 มิ.ย. 2561 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 06 ส.ค. 2561 | 10:50 น.