ผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินและแต่งตั้งบุคคลของสำนักงบประมาณ

ข่าวสารและกิจกรรม

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวสารและกิจกรรม  >  กิจกรรม   >  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย  
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย
เริ่ม
16ส.ค. 61
00:00
ผู้เข้าชม : 687

กำหนดการ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 52 ปีสำนักงบประมาณ

*********************************

 

เวลา 08.30 – 09.00 น.            ลงทะเบียน

เวลา 09.00 – 09.15 น.            - กล่าวรายงาน โดย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ

                                              - พิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย
                                              โดย รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

เวลา 09.15 – 12.00 น.            บรรยายและกิจกรรมกลุ่มย่อย เรื่อง “การสร้างสังคมเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
                                              โดย นางพัชรี อาระยะกุล รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

เวลา 12.00 – 13.00 น.            พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 16.00 น.            บรรยายเรื่อง “การถ่ายทอดประสบการณ์การอบรมเรื่อง Gender Budgeting ณ สาธารณรัฐอินเดีย”                                                    โดย นายวิสูตร ปรีชาธรรมรัช นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ กองประเมินผล 1

 

                                                                               

 

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น. และ 14.30 น.

                   กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ความเหมาะสม

วันที่ประกาศ : 16 ส.ค. 2561 | 00:00 น.