วิทยากรของสำนักงบประมาณ ปี 2559 - 2560

ผลงานทางวิชาการ นงก.

ผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินและแต่งตั้งบุคคลของสำนักงบประมาณ

เอกสารประกอบการบรรยาย

วิทยากรสำนักงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  เกี่ยวกับหน่วยงาน   >  ที่อยู่และการติดต่อ  

ที่อยู่และการติดต่อ


ที่อยู่ : ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ติดต่อ (Call Center) : โทร. 0 2265 1000
อีเมล : webmaster@bb.go.th