วิทยากรของสำนักงบประมาณ ปี 2559 - 2560

ผลงานทางวิชาการ นงก.

ผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินและแต่งตั้งบุคคลของสำนักงบประมาณ

เอกสารประกอบการบรรยาย

วิทยากรสำนักงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  Share & Learn   >  นางนาฎยา สังข์วรรณะ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 12 สำนักงบประมาณ  
นางนาฎยา สังข์วรรณะ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 12 สำนักงบประมาณ
ผู้เข้าชม : 83
วันที่ประกาศ : 10 ต.ค. 2561 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 10 ต.ค. 2561 | 13:39 น.