มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวสาร   >  ยุทธศาสตร์และแผนฯ   >  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงบประมาณ   
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงบประมาณ
ผู้เข้าชม : 503
วันที่ประกาศ : 30 มิ.ย. 2563 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 29 มิ.ย. 2563 | 18:39 น.