มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวสาร   >  ยุทธศาสตร์และแผนฯ   >  แผนบริหารความเสี่ยงในเชิงการเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
แผนบริหารความเสี่ยงในเชิงการเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้เข้าชม : 485
วันที่ประกาศ : 26 มิ.ย. 2563 | 00:00 น.