มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ความโปร่งใส   >  การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ (Fraud Risk-Assessments : FRAs)   >  ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563   
ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563
ผู้เข้าชม : 271
วันที่ประกาศ : 29 มี.ค. 2564 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 20 เม.ย. 2564 | 18:23 น.