มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ความโปร่งใส   >  การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ (Fraud Risk-Assessments : FRAs)   >  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงบประมาณ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) (O 37)  
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงบประมาณ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) (O 37)
ผู้เข้าชม : 271
วันที่ประกาศ : 16 เม.ย. 2564 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 27 เม.ย. 2564 | 17:13 น.