มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  โครงสร้าง   >  ประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร นโยบายการสร้างคุณธรรม ด้านความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของสำนักงบประมาณ   >  ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง เจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรมของสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง เจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรมของสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้เข้าชม : 232
วันที่ประกาศ : 06 ม.ค. 2564 | 00:00 น.