มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวสาร   >  ยุทธศาสตร์และแผนฯ   >  แผนบริหารความเสี่ยงในเชิงการเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
แผนบริหารความเสี่ยงในเชิงการเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้เข้าชม : 400
วันที่ประกาศ : 27 เม.ย. 2564 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 03 พ.ค. 2564 | 17:20 น.