มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวสาร   >  กิจกรรม   >  ประชาสัมพันธ์   >  ขอเชิญเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ปี 2564  
ขอเชิญเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ปี 2564
ผู้เข้าชม : 263

                   ด้วยรัฐบาลร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องนนทบุรี 1 สำนักงาน ป.ป.ช. ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" 

                   โดยงานดังกล่าวเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงานในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom และเข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดการจัดงานผ่าน Facebook Fanpage ของสำนักงาน ป.ป.ช.

                   ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2564 โดยมีวิธีการลงทะเบียน ดังนี้

1. เข้าร่วมงานผ่านโปรแกรม Zoom : สแกน QR Code ตามไฟล์แนบ หรือ เข้าไปที่ www.nacc.go.th จากนั้น คลิกที่แบนเนอร์งาน เพื่อเข้าสู่ระบบรับลงทะเบียน

2. เข้าชมงานผ่าน Facebook Fanpage สำนักงาน ป.ป.ช. : สแกน QR Code ตามไฟล์แนบ หรือ ลงทะเบียนแจ้งรายชื่อในระบบได้ที่ https://www.nacc.go.th/naccRegister/naccRegZero.php 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักสื่อสารองค์กร สำนักงาน ป.ป.ช. โทร. 0 2528 4800 ต่อ 4223 และ 4713

ไฟล์แนบ

วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ปี 2564.pdf

วันที่ลงประกาศ : 01 ธ.ค. 2564   |   13:17   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 928.22 KB
วันที่ประกาศ : 01 ธ.ค. 2564 | 13:00 น.