มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวสาร   >  ข่าวสารศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต   >  ประกาศนโยบาย “งดการให้ ไม่รับของขวัญ” | Declaration of “No Gift Policy”  
ประกาศนโยบาย “งดการให้ ไม่รับของขวัญ” | Declaration of “No Gift Policy”
ผู้เข้าชม : 6871

นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ได้ประกาศนโยบายขอความร่วมมือบุคลากรทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงบประมาณ “งดการให้ ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)” ในทุกโอกาสและทุกเทศกาล และเชิญชวนแสดงความปรารถนาดีในช่วงเทศกาลด้วยคำอวยพร หรือการอวยพรผ่านสื่อออนไลน์ ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

วันที่ประกาศ : 30 ธ.ค. 2564 | 13:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 30 ธ.ค. 2564 | 14:58 น.