มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  โครงสร้าง   >  ประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร นโยบายการสร้างคุณธรรม ด้านความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของสำนักงบประมาณ   >  ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง เจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรมของสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง เจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรมของสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้เข้าชม : 294
วันที่ประกาศ : 07 ม.ค. 2565 | 15:00 น.