มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ความโปร่งใส   >  การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ (Fraud Risk-Assessments : FRAs)   >  รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงบประมาณ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)  
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงบประมาณ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
ผู้เข้าชม : 236
วันที่ประกาศ : 29 เม.ย. 2565 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 30 เม.ย. 2565 | 15:14 น.