มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวสาร   >  กิจกรรม   >  ประชาสัมพันธ์   >  ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปรามการการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน ป.ป.ช.  
ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปรามการการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน ป.ป.ช.
ผู้เข้าชม : 315

          สำนักงบประมาณ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและผู้ที่สนใจ ส่งบทความเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปรามการการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสรรหาบทความวิชาการที่มีคุณภาพมาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และให้มีการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริต โดยมีหลักเกณฑ์การส่งบทความวิชาการเข้าประกวดและรางวัลสำหรับบทความวิชาการที่ได้รับคัดเลือก รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ด้านล่าง โดยสามารถส่งบทความวิชาการพร้อมใบสมัคร ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) journal.nacc@gmail.com ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2565

ไฟล์แนบ

การอ้างอิงสารสนเทศ ตาม APA_7th.pdf

วันที่ลงประกาศ : 06 พ.ค. 2565   |   17:22   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 1.31 MB

แบบฟอร์มบทความวิชาการ.doc

วันที่ลงประกาศ : 06 พ.ค. 2565   |   17:22   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 72.00 KB

ใบสมัครโครงการประกวดบทความปี 65.docx

วันที่ลงประกาศ : 06 พ.ค. 2565   |   17:22   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 15.12 KB

ใบสมัครโครงการประกวดบทความปี 65.docx.pdf

วันที่ลงประกาศ : 06 พ.ค. 2565   |   17:22   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 121.93 KB

รายละเอียดโครงการประกวดบทความปี 65.docx.pdf

วันที่ลงประกาศ : 06 พ.ค. 2565   |   17:22   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 85.06 KB
วันที่ประกาศ : 02 พ.ค. 2565 | 16:00 น.