มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  โครงสร้าง   >  ประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร นโยบายการสร้างคุณธรรม ด้านความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของสำนักงบประมาณ   >  ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตสำนักงบประมาณ พ.ศ.2566   
ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตสำนักงบประมาณ พ.ศ.2566
เริ่ม
23มี.ค. 66
00:00
ผู้เข้าชม : 269

ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตสำนักงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ประกาศ : 23 มี.ค. 2566 | 00:00 น.