มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ความโปร่งใส   >  การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ (Fraud Risk-Assessments : FRAs)   >  แผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
แผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เริ่ม
01มี.ค. 66
00:00
สิ้นสุด
01มี.ค. 73
00:00
ผู้เข้าชม : 228
วันที่ประกาศ : 25 เม.ย. 2566 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 01 พ.ค. 2566 | 14:29 น.