มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ความโปร่งใส   >  การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ (Fraud Risk-Assessments : FRAs)   >  รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงบประมาณ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)   
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงบประมาณ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)
เริ่ม
03เม.ย. 66
00:00
สิ้นสุด
31พ.ค. 73
00:00
ผู้เข้าชม : 205
วันที่ประกาศ : 25 เม.ย. 2566 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 01 พ.ค. 2566 | 10:03 น.