มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  โครงสร้าง   >  ประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร นโยบายการสร้างคุณธรรม ด้านความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของสำนักงบประมาณ   >  ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้เข้าชม : 143

ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

ไฟล์แนบ

ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No gift policy) 2567 (TH).pdf

วันที่ลงประกาศ : 08 ก.พ. 2567   |   11:11   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 718 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 91.57 KB

ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No gift policy) 2567 (EN).pdf

วันที่ลงประกาศ : 08 ก.พ. 2567   |   11:11   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 90.86 KB
วันที่ประกาศ : 05 ก.พ. 2567 | 00:00 น.