กิจกรรม

คู่มือ เอกสาร และสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวสาร  >  กิจกรรม   >  กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าร่วมงานมอบรางวัลโครงการข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน  
กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าร่วมงานมอบรางวัลโครงการข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน
ผู้เข้าชม : 293

สำนักงาน ป.ป.ท. โดย พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณและใบประกาศนียบัตร แก่ข้าราชการผู้ที่ได้รับรางวัล "ข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน" ในวันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องออดิทอเรียม โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร

โดยในปีนี้ข้าราชการจำนวน ๕๖๕ ราย ผ่านการคัดเลือก ๑๔๘ ราย และคณะกรรมการฯ ได้คัดเลือกให้ข้าราชการจำนวน ๑๐ ท่าน ได้รับรางวัลนี้ และข้าราชการจำนวน ๑๘ ท่าน ได้รางวัลชมเชย

วันที่ประกาศ : 28 ก.ย. 2560 | 00:00 น.