กิจกรรม

คู่มือ เอกสาร และสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวสาร  >  ข่าวสารศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต   >  สำนักงาน ป.ป.ช. จัดประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ขอเชิญผู้ที่สนใจ ส่งผลงานภาพยนต์โฆษณาหรือภาพยนต์สั้น เข้าร่วมประกวด  
สำนักงาน ป.ป.ช. จัดประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ขอเชิญผู้ที่สนใจ ส่งผลงานภาพยนต์โฆษณาหรือภาพยนต์สั้น เข้าร่วมประกวด
ผู้เข้าชม : 374

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ขอเชิญผู้ที่สนใจ ส่งผลงานภาพยนต์โฆษณาหรือภาพยนต์สั้น เข้าร่วมประกวด
หมดเขตรับผลงานภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 (กำหนดถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2528 4912 และ 0 2528 4815 ในวัน และเวลาราชการ หรือตรวจสอบรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครผ่านทาง www.nacc.go.th

วันที่ประกาศ : 28 ก.ย. 2560 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 28 ก.ย. 2560 | 18:24 น.