กิจกรรม

คู่มือ เอกสาร และสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวสาร  >  กิจกรรม   >  สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ ร่วมกับคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงบประมาณจัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาการปรับสมดุลชีวิตและฝึกปฏิบัติธรรม Work – Life Balance   
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ ร่วมกับคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงบประมาณจัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาการปรับสมดุลชีวิตและฝึกปฏิบัติธรรม Work – Life Balance
เริ่ม
30พ.ย. 60
13:30
สิ้นสุด
30พ.ย. 60
16:30
ผู้เข้าชม : 1201

ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ
ส่วนบริหารจัดการความรู้ด้านการงบประมาณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ ร่วมกับคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงบประมาณจัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาการปรับสมดุลชีวิตและฝึกปฏิบัติธรรม Work – Life Balance เรื่อง การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการสำนักงบประมาณ สืบสารพระปณิธาน ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย พระอาจารย์มหาเฉลิม ปิยทสสึ เจ้าอาวาสวัดปัญญานันทาราม วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ 

โดย รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นางเยาวลักษณ์  จำปีรัตน์)  หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  รองผู้อำนวยการฯ (นางวิยดา โชติรัตนศิริ) ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ  (นายบุญชู  ประสพกิจถาวร)  รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม  ผู้เชี่ยวชาญฯ (นายยุทธนา สาโยชนกร)  รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม  เข้าร่วมรับฟังคำบรรยายและร่วมกิจกรรมกลุ่มกับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมสัมมนาฯ ครั้งนี้

วันที่ประกาศ : 15 ม.ค. 2561 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 06 มี.ค. 2561 | 16:21 น.