กิจกรรม

คู่มือ เอกสาร และสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวสาร  >  กิจกรรม   >  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561  
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
ผู้เข้าชม : 139

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำนักงบประมาณเข้าร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินสนองพระมหากรุณาธิคุณ  ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ 

รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นางเยาวลักษณ์  จำปีรัตน์)  หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจากกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามฯ และกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เข้าร่วมการถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   จากนั้นท่านผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเป็นประธานกล่าวนำบรรดาผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรสำนักงบประมาณ ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณโดยพร้อมเพรียงกัน

วันที่ประกาศ : 26 ก.ค. 2561 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 26 ก.ค. 2561 | 17:56 น.