มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ดาวน์โหลด   >  แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)  
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
ผู้เข้าชม : 440

ไฟล์แนบ

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ของสำนักงบประมาณ.docx

วันที่ลงประกาศ : 18 เม.ย. 2562   |   17:54   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 154 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 27.41 KB

นร0737.145ลว170462.pdf

วันที่ลงประกาศ : 23 เม.ย. 2562   |   11:19   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 135 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 35.17 MB

คู่มือ ITA 2562 (สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช.).pdf

วันที่ลงประกาศ : 23 เม.ย. 2562   |   17:36   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 127 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 2.68 MB

ตัวอย่างแบบรายงาน.docx

วันที่ลงประกาศ : 23 เม.ย. 2562   |   17:36   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 157 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 27.91 KB
วันที่ประกาศ : 17 เม.ย. 2562 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 23 เม.ย. 2562 | 17:36 น.