1. หน้าหลัก   >  ข่าว/กิจกรรม  >  กิจกรรม   >  อบรมสัมมนาการปรับสมดุลชีวิตและฝึกปฏิบัติธรรม  
อบรมสัมมนาการปรับสมดุลชีวิตและฝึกปฏิบัติธรรม
เริ่ม
30พ.ย. 60
13:00
สิ้นสุด
30พ.ย. 60
16:30
ผู้เข้าชม : 89

โครงการฝึกอบรมสัมมนาการปรับสมดุลชีวิตและฝึกปฏิบัติธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ

วันที่ประกาศ : 30 พ.ย. 2560 | 00:00 น.