มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวสาร   >  กิจกรรม   >  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร) ประกาศนโยบาย “งดการให้ ไม่รับของขวัญ” /Declaration of “No Gift Policy”  
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร) ประกาศนโยบาย “งดการให้ ไม่รับของขวัญ” /Declaration of “No Gift Policy”
ผู้เข้าชม : 317

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร) ได้ประกาศนโยบายขอความร่วมมือบุคลากรทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงบประมาณ “งดการให้ ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)” ในทุกโอกาสและทุกเทศกาล และเชิญชวนแสดงความปรารถนาดีในช่วงเทศกาลด้วยคำอวยพร หรือการอวยพรผ่านสื่อออนไลน์ ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

วันที่ประกาศ : 20 ธ.ค. 2564 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 22 เม.ย. 2565 | 17:24 น.